Irma stemt zakelijk

Coaching bij (re)organisaties

In de actualiteit van organisatietransities, reorganisaties, ontslag en medewerkersmotivering kan ik voor diverse lagen van de organisatie leiderschap en een positieve drive bewerkstelligen op basis van de persoonlijke beleving van talenten, drijfveren, visie en missie. In deze snel veranderende wereld laat ik mijn en uw stem horen om meer succes, zelfvertrouwen en beleving te genereren. Om (zelf)bewustzijn en leiderschap te versterken gebruik ik authenticiteit, talentontwikkeling, zingeving en spiritualiteit als sleutels om dat te realiseren.

 

Trainingen

In het bedrijfsleven geef ik diverse trainingen op het gebied van leiderschap, verandering, talent- en competentie-ontwikkeling en organisatiedynamiek. Zowel vanuit HR-, afdelings- en managementoptiek benader ik situaties aan de hand van mijn boek ‘The voice of leadership’, waarmee ik denk- en zienswijzen, tools en het laten horen van je stem samenbreng om gestelde doelen te halen.

 

Opluistering Jubileum

Voor jubilerende organisaties, bedrijven, verenigingen en stichtingen verzorg ik een inspirerende invulling van de festiviteiten. Met maatwerkthema’s die handelen over mensen, het nemen van verantwoordelijkheid en leiderschap en het ‘stemmig’ en ‘eenstemmig’ laten horen van het geluid dat past bij jou organisatie luister ik elk jubileum op tot een onvergetelijke gebeurtenis. Via performance, feestelijkheid, herkenbaarheid en inhoud betrek ik iedereen bij heugelijke vieringen.

 

Thematische invulling borrels

Weer eens iets anders op de geijkte bedrijfsborrel? Iets meer inhoud en toch een happening waar iedereen over napraat? Ik verzorg tijdens bedrijfsborrels een actueel onderwerp op aanvraag of spreek vanuit mijn boek gericht op uw organisatie. Een interactieve borrel, waar iedereen in participeert, zich laat horen en durft te uiten. Maar bovenal inspirerend, gezellig en mensgericht. Dat stemt tevreden!